Provinciaal Natuurcentrum jaaroverzicht

Natuurlijk verbonden

Waarvoor staat het Provinciaal Natuurcentrum?

Het Provinciaal Natuurcentrum werkt aan een groene en duurzame wereld, te beginnen bij Limburg. Dat doen we enerzijds met een educatief aanbod voor scholen en anderzijds door veranderingen op het terrein mogelijk te maken.

Meer info

Educatief aanbod

Natuur, klimaat en duurzaamheid in de klas

Natuur, klimaat en duurzaam leven zijn thema’s die het nieuws én het klaslokaal domineren. Maar hoe breng je die thema’s in de klas? Het Provinciaal Natuurcentrum helpt leraren met een uitgebreid educatief aanbod, ook in 2020. Door corona vroeg dat wel een aangepaste aanpak.

Meer info

Kerncijfers educatie

Kerncijfers educatie

deelnemers aan nascholingen

173

uitgeleende materialen (boeken, lesmaterialen, zoekkaarten en labo-materialen)

229

deelnemers aan educatieve programma’s

1753

scholen die structureel MOS-begeleiding krijgen

84

Natuurrijke speelplaatsen

Groen is het nieuwe grijs

Kinderen en jongeren genieten van een groene omgeving, want natuur is goed voor hun welbevinden. Bovendien is zo’n groene speelplaats de plek bij uitstek om aan “natuurRijk leren” te doen, want de schoolnatuur biedt een rijke leeromgeving die je kan benutten om onderwijsdoelen te bereiken.

Het tijdperk van grijze speelplaatsen is gelukkig voorbij, en steeds meer scholen maken werk van een natuurlijke speelplaats.

Uitgaven Provinciaal Natuurcentrum

Uitgaven Provinciaal Natuurcentrum

3 uitgavenposten

Investeringen

53 337

Werkingsbudget

250 678

Subsidies voor partners

2 126 100

4 soorten subsidies

Verdeling van het subsidiebudget

stats icon voor Biodiversiteitsprojecten & ondersteuningsovereenkomsten 5,49

Biodiversiteitsprojecten & ondersteuningsovereenkomsten

5,49
stats icon voor Vergroeningsprojecten van schooldomeinen 9,80

Vergroeningsprojecten van schooldomeinen

9,80
stats icon voor Werkingssubsidie voor natuurcentra en-verenigingen & de Regionale Landschappen 81,18

Werkingssubsidie voor natuurcentra en-verenigingen & de Regionale Landschappen

81,18
stats icon voor Projectsubsidie voor educatief natuurbeheer 3,53

Projectsubsidie voor educatief natuurbeheer

3,53

Natuurverbindingen

Natuurverbindingen

Limburg is een groene provincie, met robuuste natuurkernen. Toch kunnen veel dier- en plantensoorten zich moeilijk verplaatsen tussen die natuurgebieden. Woonzones, industriegebieden en landbouwzones nemen veel ruimte in en versnipperen het landschap. Daarom hebben veel dier- en plantensoorten nood aan verbindende elementen in dat landschap.

Meer info

Wat brengt de toekomst?

Meer info

Partners betrekken

Meer info

Eikenprocessierups

Ondersteuning gemeentes bij de bestrijding van de eikenprocessierups

De voorbije jaren zorgden eikenprocessierupsen vanaf de maand mei voor hinder. De haartjes van de rupsen veroorzaken jeuk en irritatie van de huid, de ogen en de luchtwegen. Daarom zetten we extra in op een ecologische en mensvriendelijke beheersing van de rupsen in woon- en recreatiegebieden, samen met de gemeentes.

Meer info

Klimaatbomen

Klimaatbomen in Limburg

In 2020 bereidde het Provinciaal Natuurcentrum in samenwerking met de provinciale dienst Milieu en Natuur en Centrum Duurzaam Groen een campagne voor om gemeentes aan te moedigen klimaatbomen te planten. De campagne zal worden gelanceerd in 2021.

Contact

Craenevenne 86
3600 Genk

pnc@limburg.be
011 26 54 50

www.provinciaalnatuurcentrum.be
  

Fotografie © Provincie Limburg, Seppe Kuppens, Gregory Van Gansen, Boumediene Belbachir, Rollin Verlinde (Vildaphoto), Johan Lambrix, Provinciaal Natuurcentrum

Partners

Biodiversiteitssubsidies

Met de biodiversiteitssubsidies ondersteunen we projecten die de Limburgse natuur versterken. Projecten die natuurverbindingen versterken kregen daarbij in 2020 de voorkeur. Het voorziene bedrag van 113.760 euro werd in 2020 toegekend aan 6 projecten. Elk project wordt uitgevoerd door een partnerschap van een erkende milieu- of natuurvereniging in samenwerking met een gemeentebestuur en/of Regionaal Landschap. De projecten starten begin 2021 en lopen tot juni 2022.

Een overzicht van de projecten die in 2020 een biodiversiteitssubsidie ontvingen:

Ecocampus Diepenbeek

Natuurpunt Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Diepenbeek werken samen verder aan de groenvisie voor de universitaire campus in Diepenbeek en realiseren de eerste acties.

Bomerheide bloeit

Boerennatuur Vlaanderen en stad Peer versterken een natuurverbinding voor knoflookpad in het landbouwgebied van Bomerheide (Peer). Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek zal de effecten van deze maatregelen mee opvolgen.

Klein Uylenbroek, een Wellense natuurstapsteen

Natuurvereniging ’t Bokje uit Wellen en vzw Limburgs Landschap realiseren een ecologische stapsteen in de vallei van de Spaasbeek. Dankzij de aanleg van poelen wordt de vallei geschikt leefgebied voor een aantal diersoorten die in poelen leven, en voor vleermuizen.

Heerse Poelen, natte verbindingen

In Heers onderzoeken de gemeente, de lokale afdeling van Natuurpunt en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren het (vroegere) voorkomen van poelen. Vervolgens leggen ze poelen aan in de gemeente.

Twee projecten die focussen op het belang van dreven voor vleermuizen in Achel en Houthalen-Helchteren, een samenwerking tussen Regionaal Landschap Lage Kempen, Natuurpunt Studie en de gemeenten

Oude bomen zijn geschikt als rust- en voortplantingsplaats voor vleermuizen. In de gemeente Houthalen-Helchteren moet een uitgebreid vleermuizenonderzoek uitwijzen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de biotoop voor vleermuizen te verbeteren. Vervolgens voorziet de gemeente concrete acties zoals boomverzorging, achterstallig beheer, bijkomende aanplant, enz.

Ook de gemeente Hamont-Achel werkt aan betere biotopen voor vleermuizen. Dat doen ze door oude bomen te beschermen en ongezonde bomen zonder holtes te vervangen door inlandse soorten. Bosranden worden geoptimaliseerd zodat er meer voedsel te vinden is voor vleermuizen.

In 2020 werden ook 8 projecten die in 2018 een biodiversiteitssubsidie ontvingen afgerond. Dit gaat o.a. over projecten ter versterking van het leefgebied van de kamsalamander, de eikelmuis en de boomkikker.