Provinciaal Natuurcentrum jaaroverzicht

Over het Provinciaal Natuurcentrum

Het Provinciaal Natuurcentrum werkt aan een groene en duurzame wereld, te beginnen in Limburg.

Dat doen we enerzijds met een educatief aanbod voor scholen en anderzijds door veranderingen op het terrein mogelijk te maken. Natuuractoren, gemeentes en scholen kunnen bij ons terecht voor subsidies, informatie en advies.

Ons team bestaat uit 28 betrokken medewerkers met uiteenlopende achtergronden: van biologen tot educatieve professionals of administratieve duizendpoten.

Hoewel 2022 startte met een laatste reeks coronabeperkingen werd het een jaar van verbinding: we genoten samen met de LIKONA-vrijwilligers van een zonnige lenteontmoeting, brachten educatieve professionals samen en organiseerden opnieuw lezingen, vormingen en netwerkactiviteiten.

Scroll verder en herbeleef een warm en verbonden jaar.

Op stap met de klas

Een klasuitstap met onze educatieve gidsen: dat is leren, beleven en genieten tegelijkertijd.

De 24 begeleide educatieve programma’s beantwoorden aan de eindtermen en leerdoelen. Er is een aanbod voor alle graden van het basis-en secundair onderwijs, op verschillende locaties. In 2022 organiseerden we 343 begeleide programma’s en bereikten we meer dan 7150 Limburgse kinderen en jongeren.

Leerkrachten vormen en ondersteunen

Leerkrachten die de thema's natuur, klimaat en duurzaamheid naar hun klas brengen, kunnen rekenen op onze hulp.

Speelplaatsvergroening

Onze droom: een natuurrijk schoolterrein voor elke Limburgse leerling

Speelplaatsvergroening is hot. Gelukkig, want zo’n groene speelplaats kent alleen maar voordelen:

  • kinderen en jongeren vinden er rust en uitdaging
  • een groene omgeving is dé plek om aan ervaringsgericht onderwijs te doen
  • een natuurlijk schooldomein is goed voor de plaatselijke biodiversiteit en tempert de gevolgen van de klimaatverandering

Onze educatieve medewerkers ondersteunen scholen die hun terrein groener willen inrichten d.m.v. subsidies en begeleiding.

Een wereldse context

Lees meer

MOS-Openschooltuinendag

Lees meer

Kerncijfers educatie

Ons educatief jaar in cijfers

leerkrachten namen deel aan een open vorming of netwerkmoment

433

ontleningen van educatieve materialen

72

jongeren namen deel aan een educatief programma

7.185

scholen kregen structureel MOS-begeleiding

89

scholen kregen een nieuwe subsidie voor de vergroening van hun schooldomein

16

scholen rondden hun gesubsidieerde vergroeningswerken af

14

Natuurverbindingen

Limburg is een groene provincie met robuuste natuurkernen. Toch kunnen veel dier- en plantensoorten zich moeilijk verplaatsen tussen die natuurgebieden, omdat woonzones, industriegebieden en landbouwzones het landschap versnipperen.

Als Provinciaal Natuurcentrum is het onze taak om potentiële natuurverbindingen in kaart te brengen en partners te ondersteunen om die verbindingen te realiseren.

Kennis en advies

Lees meer

LIKONA-activiteiten

Al meer dan 30 jaar is de Limburgse Koepel voor Natuurstudie, kortweg LIKONA, een vaste waarde in de Limburgse natuursector. De 500 vrijwilligers brengen de natuur in onze provincie in kaart en dragen zo bij aan het behoud en de bescherming van onze biodiversiteit.

In 2022 hernamen we de fysieke activiteiten met de vrijwilligers.

Merkwaardige bomen

Nieuwe publicatie "Merkwaardige bomen in Limburg. Op pad met bomenjagers

De voorbije vijf jaar inventariseerden de vrijwilligers van de Limburgse Bomenwerkgroep 5.000 merkwaardige bomen. Speciaal voor dit nieuwe boek selecteerden zij 120 bomen met een uniek verhaal.

Eikenprocessierupsen

Van bestrijding met biociden naar ecologische beheersing

De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en de luchtwegen. Vroeger zorgden deze rupsen eens om de 25 jaar voor een plaag, maar de voorbije decennia is er bijna jaarlijks grote hinder. Vooral het noorden van de provincie is een hotspot.

Daarom zetten we samen met de gemeentes in op de beheersing van deze rups. Momenteel onderzoeken we ecologische alternatieven voor de bestrijding met biocides.

De Wijers

Coördinatie van het partnerschap

De Wijers: dat is het land van 1001 vijvers. Het Provinciaal Natuurcentrum coördineert het partnerschap achter dit gebied.

In 2021 greep De Wijers naast een erkenning als landschapspark. Toch is dit gebied met zijn natuurlijke rijkdommen, zijn cultuurhistorische parken en zijn toeristische trekpleisters uniek. Daarom bereiden de partners alles voor om het label van Unesco Biosfeergebied te behalen.

In 2022 werkten we samen met de partners verder aan de belevingswaarde van het gebied. Zo fristen we het logo en de huisstijl op, leidden we nieuwe Wijergidsen op en plaatsten we nieuwe inrichtingselementen. Heb jij de nieuwe welkomstbakens al gezien?

Invasieve uitheemse soorten

Sommige uitheemse planten of dieren vinden hun weg naar onze regio. Dat gebeurt vaak toevallig, als ze ‘meeliften’ met schepen of vrachtwagens. Of ze worden als tuinplant geïntroduceerd.

Meestal kan dat geen kwaad. Maar sommige uitheemse dieren of planten brengen het natuurlijk evenwicht in onze natuur wel in gevaar. Die invasieve exoten vormen zelfs één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit. Daarom doen we aan preventie en kennisoverdracht.

PNC in dialoog

PNC in dialoog

Dialoog, verbinding en een passie voor natuur en duurzaamheid: dat zijn de dingen die ons met onze netwerken verbinden.

In 2022 gaven we er samen met de 173 deelnemers een lap op, met 3 lezingen:

  • Plantenblindheid
  • Klimaatpsychologie en het klimaatgesprek
  • Van stikstofoverschot tot biodversiteitsverlies

Uitgaven van het Provinciaal Natuurcentrum

Drie uitgavenposten

investeringen

88.565 euro

werkingsmiddelen

283.660 euro

subsidies

2.196.880 euro

Vier soorten subsidies

Verdeling van het subsidiebedrag

stats icon voor Biodiversiteitsprojecten en ondersteuningsovereenkomsten 4,87

Biodiversiteitsprojecten en ondersteuningsovereenkomsten

4,87
stats icon voor Vergroeningsprojecten van scholen 11,88

Vergroeningsprojecten van scholen

11,88
stats icon voor Werkingssubsidies 79,84

Werkingssubsidies

79,84
stats icon voor Projectsubsidie educatief natuurbeheer 3,41

Projectsubsidie educatief natuurbeheer

3,41

Een nieuwe website

We sloten het jaar af met een nieuwe website. Spotte jij hem al?

Het nieuwe platform bevat o.a.

  • een uitgebreide kennisbank
  • een goedgevulde activiteitenkalender
  • een overzicht van ons educatief aanbod, de subsidiemogelijkheden en de Limburgse natuurthema’s

Die nieuwe website krijgt meteen een centrale plek in onze digitale communicatie, naast de nieuwsbrief en onze sociale media.

 

Bezoek de nieuwe website

Contact

Craenevenne 86
3600 Genk

pnc@limburg.be
011 26 54 50

www.provinciaalnatuurcentrum.be
 

 

Fotografie © Provincie Limburg, Seppe Kuppens, Ruben Josson,  Jos Vandebergh, Mine Daelemans, Marcel Bex, Robin Reynders, Renaat Nijs, Johan Lambrix

Partners

Kennis en advies

Als provinciebestuur hebben we een adviesrol: we helpen gemeentes, natuurverenigingen en andere uitvoerende organisaties die werk maken van een sterke biodiversiteit o.m. door onze kennis over natuurverbindingen te delen.

Basis voor gemeentelijke natuurrapporten

In 2018 maakten we al een eerste reeks natuurrapporten met de natuurwaarden per Limburgse gemeente.

In 2021 en 2022 legden we de basis voor een heruitgave van die rapporten. Vorig jaar onderzochten we welke prioritaire soorten er in de gemeentes voorkomen en welke kansen er zijn om natuurverbindingen te realiseren in de Limburgse gemeentes. In 2023 brengen we de rapporten uit.

Advies op maat

Het voorbije jaar adviseerden we onze partners rond natuurverbindingen.

Zo leverden we samen met de projectpartners het rapport over de ecologische inpassing van het Kolenspoor op. Op die manier garanderen we dat deze toekomstige fietssnelweg niet alleen een schakel in een innovatief mobiliteitsnetwerk zal zijn met aandacht voor recreatie en ontmoeting, maar ook met oog voor de lokale biodiversiteit en natuurverbindingskansen (zoals voor de gladde slang).

Andere projecten waarin we in 2022 een adviesrol m.b.t. natuurverbindingen opnamen, zijn o.m. de Limburgse Noord-Zuidverbinding en de dossiers van de Limburgse kandidaat Vlaamse Parken. Zo gaven we input voor workshops over natuurverbindingen in Bocageland Voerstreek en Bosland.