Provinciaal Natuurcentrum jaaroverzicht

Natuurlijk verbonden

Dromen we niet allemaal van een groene en duurzame wereld? Samen met onze partners bewijzen we dat het daar niet bij moet blijven. Samen maken we er écht werk van. Te beginnen in Limburg, uiteraard.

Dat doen we enerzijds met een educatief aanbod voor scholen en anderzijds door veranderingen op het terrein mogelijk te maken. Onze partners kunnen daarvoor rekenen op onze kennis, advies en begeleiding of een subsidie.

Scroll verder en herbeleef samen met ons een warm en verbonden jaar.

Op stap met de klas

Een begeleid educatief programma in de natuur? Dat is leren, beleven en genieten tegelijkertijd.

In 2023 reserveerden 414 klassen een educatief programma. Zo trokken meer dan 8350 scholieren de natuur in met onze educatieve gidsen.

Leerkrachten ondersteunen

Leerkrachten die de thema's natuur, klimaat en duurzaamheid naar hun klas brengen, kunnen rekenen op onze hulp.

Groene speelplaatsen

Meer en meer scholen kiezen voor een groene en uitdagende leeromgeving. Goed nieuws, want zo’n groene speelplaats is dé plek voor ervaringsgericht onderwijs, bevordert de plaatselijke biodiversiteit en heeft een positief effect op de gezondheid van de leerlingen. Wij helpen de scholen op weg met begeleiding, een subsidie en inspiratie.

Kennis opdoen en delen

Onze medewerkers verdiepen zich in het thema speelplaatsvergroening en delen hun kennis graag. Zo stelden we in 2023 onze aanpak voor op de conferentie ‘Inside-Out’ in Colorado (VS) én begonnen we met de voorbereiding van de internationale conferentie ‘The natural way forward’.

Deelnemers aan bijscholing

347

Deelnemers aan educatieve programma's

8350

Limburgse scholen op de Groene Kaart van MOS

378

Limburgse scholen rondden hun vergroeningsproject af

10

Samenwerken aan Limburgse gebieden

Natuurverbindingen

Limburg is een groene provincie met robuuste natuurkernen.

Toch kunnen veel dier- en plantensoorten zich moeilijk verplaatsen tussen die natuurgebieden, omdat woonzones, industriegebieden en landbouwzones het landschap versnipperen. Het is onze taak om potentiële natuurverbindingen in kaart te brengen en partners te ondersteunen om die verbindingen te realiseren.

Eikenprocessierupsen

In 2020 startte het Europese LIFE-project “Ecologisch beheer van de eikenprocessierupsen zonder het gebruik van biociden” op. Samen met de projectpartners willen we de overstap maken van bestrijding met biociden naar een ecologische beheersing. Intussen zijn we halfweg.

Lees meer over het project

LIKONA

LIKONA-contactdag

Na twee digitale edities genoten we weer van een échte contactdag met alles erop en eraan. Op 21 januari schoven meer dan 400 natuurliefhebbers aan voor samenkomsten met de werkgroepen, een reeks lezingen over recent natuuronderzoek en een netwerkmarkt.

Klimaatbomen in Limburg

In het voorjaar van 2023 schoot het LSM-project ‘Klimaatbomen in Limburg’ uit de startblokken.

Met dit project ondersteunen we - samen met de provinciale dienst Milieu en Klimaat - de lokale besturen bij het uitwerken van een doordacht bomenbeleid. Samen streven we naar een gezond, divers en klimaatrobuust gemeentelijk bomenbestand in de bebouwde omgeving.

Meer info

Drie uitgavenposten

investeringen

€ 143.699 euro

werkingsmiddelen

€ 298.905

subsidies

€ 2.273.322

Vier soorten subsidies

Verdeling van het subsidiebedrag

biodiversiteitsprojecten en ondersteuningsovereenkomsten

6%

vergroeningsprojecten van scholen

8%

werkingssubsidies

83%

projectsubsidie educatief natuurbeheer

3%

PNC in dialoog

Dialoog, verbinding en een passie voor natuur en duurzaamheid: dat zijn de dingen die we delen met onze netwerken.

Daarom gaan we ook regelmatig letterlijk in dialoog, met avondvullende lezingen en netwerkmomenten. 2023 was een topjaar: meer dan 580 mensen sloten aan voor onze 8 lezingen.

Kon je er niet bij zijn? Je kan de opname van de meeste lezingen herbekijken:

Contact

Craenevenne 86
3600 Genk

pnc@limburg.be
011 26 54 50

www.provinciaalnatuurcentrum.be
 

Fotografie © Seppe Kuppens, Ruben Josson,  Jos Vandebergh, Mine Daelemans, Marcel Bex, Robin Reynders, Renaat Nijs, Johan Lambrix

Partners

Vijf Vlaamse parken in Limburg