Provinciaal Natuurcentrum jaaroverzicht

Over het Provinciaal Natuurcentrum

Een groene en duurzame wereld

Waarom wij elke dag uit ons bed komen? Omdat we niet alleen dromen van een groene en duurzame wereld. We willen er ook werk van maken. Te beginnen in Limburg, uiteraard.

Dat doen we enerzijds met een educatief aanbod voor scholen en anderzijds door veranderingen op het terrein mogelijk te maken.

Lees meer

Educatieve ondersteuning

Ondersteuning voor leerkrachten

Als de coronacrisis ons iets bijbracht, dan is het wel dat we zorg moeten dragen voor de wereld waar wij deel van uitmaken. Buiten leven en leren werd een evidentie. Een trend die we best verderzetten.

Leerkrachten die daarvoor nog ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen bij ons terecht. Dat doen we met een reeks nascholingen, (individuele) begeleiding en ondersteunende materialen.

Kerncijfers educatie

Kerncijfers educatie

Deelnemers aan nascholingen

255

Uitgeleende materialen

169

Deelnemers aan educatieve programma's

6.000

Scholen die structureel MOS-begeleiding krijgen

98

Natuurrijke speelplaatsen

Groen is het nieuwe grijs

Het tijdperk van grijze speelplaatsen is gelukkig voorbij, want steeds meer scholen maken werk van een natuurlijke speelplaats. Goed nieuws, want kinderen en jongeren genieten van een groene omgeving en zo’n groene speelplaats biedt een rijke leeromgeving die je kan benutten om onderwijsdoelen te bereiken.

Uitgaven Provinciaal Natuurcentrum

Uitgaven Provinciaal Natuurcentrum

3 uitgavenposten

Investeringen

193.673 €

Werkingsbudget

289.005 €

Subsidies voor partners

2.187.059 €

4 soorten subsidies

Verdeling van het subsidiebudget

stats icon voor Biodiversiteitsprojecten & ondersteuningsovereenkomsten 5,68

Biodiversiteitsprojecten & ondersteuningsovereenkomsten

5,68
stats icon voor Vergroeningsprojecten van schooldomeinen 11,24

Vergroeningsprojecten van schooldomeinen

11,24
stats icon voor Werkingssubsidie voor natuurcentra en -verenigingen & de Regionale Landschappen 79,65

Werkingssubsidie voor natuurcentra en -verenigingen & de Regionale Landschappen

79,65
stats icon voor Projectsubsidie voor educatief natuurbeheer 3,43

Projectsubsidie voor educatief natuurbeheer

3,43

Natuurverbindingen

Limburgse natuurverbindingen realiseren

Limburg is een groene provincie met robuuste natuurkernen. Toch kunnen veel dier- en plantensoorten zich moeilijk verplaatsen tussen die natuurgebieden, omdat woonzones, industriegebieden en landbouwzones het landschap versnipperen.

Sinds 2021 zetten we de theorie m.b.t. natuurverbindingen om in de praktijk. Zo geven we biodiversiteitssubsidies aan projecten die een stapsteen binnen een natuurverbinding creëren en ondersteunen we projectpartners met advies op maat.

30 jaar LIKONA

LIKONA viert feest

In 2021 blies LIKONA, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie, 30 kaarsjes uit.

LIKONA groeide sinds 1991 uit tot een begrip in de Limburgse natuursector. Dit netwerk opereert onder de vleugels van het Provinciaal Natuurcentrum en verenigt 500 (vrijwillige) natuuronderzoekers die bijdragen aan een betere kennis over de Limburgse natuur.

De vrijwilligers groeperen zich in 12 thematische werkgroepen en staan garant voor onderzoekswerk dat invloed heeft op het Limburgs natuurbeleid en dat bijdraagt aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de Limburgse biodiversiteit. Om deze helden in de kijker te zetten, organiseerden we in 2021 een feesteditie van de jaarlijkse contactdag en een mediacampagne.

In de BRES voor water

Burgeronderzoek meet waterstand Haspengouwse beken

Tijdens de warme zomers van 2018, 2019 en 2020 kreunde onze natuur onder de droogte. In 2021 kregen we dan weer af te rekenen met een kletsnatte periode. 

In de strijd tegen droogte én tegen wateroverlast hebben we nood aan natte natuur. Hoe is het gesteld met de Haspengouwse beken en het leven dat ze huisvesten? Dat onderzoeken we met het citizen science project "In de BRES voor water" samen met de collega’s van de dienst waterbeheer, een 60-tal vrijwilligers en onze partners Universiteit Hasselt, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Lees meer

Eikenprocessierups

Van bestrijding met biociden naar ecologische beheersing

Hoewel de eikenprocessierupsen vroeger maar eens om de 25 jaar voor een plaag zorgden in Limburg, is er sinds 2007 jaarlijks grote hinder. Vooral het noorden van Limburg is een hotspot. De brandharen van deze insecten zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en op de luchtwegen. 

Daarom zetten het Provinciaal Natuurcentrum en de Limburgse gemeentes al jaren in op de beheersing van deze soort. Momenteel onderzoeken we ecologische alternatieven voor de bestrijding met biocides.

Lees meer

Klimaatbomen in Limburg

In 2021 lanceerden we samen met onze partners Centrum Duurzaam Groen en de provinciale dienst Milieu en Natuur de nieuwe website www.klimaatbomeninlimburg.be. Met deze website en enkele omkaderende activiteiten stimuleren we de Limburge steden en gemeentes om klimaatbomen te planten.

Lees meer

Contact

Craenevenne 86
3600 Genk

pnc@limburg.be
011 26 54 50

www.provinciaalnatuurcentrum.be
  

Fotografie © Provincie Limburg, Seppe Kuppens, Boumediene Belbachir, Provinciaal Natuurcentrum

Partners

Biodiversiteitssubsidies

Eind 2021 kenden we een subsidie toe aan 10 nieuwe lokale projecten die de Limburgse biodiversiteit behouden en herstellen. Elk van deze projecten van natuur- en milieuverenigingen versterkt de migratiekansen voor één of meerdere diersoorten. Voor deze projecten is in totaal een bedrag van 145.000 euro voorzien. Deze projecten zelf lopen van januari 2022 tot de zomer van 2023:

  • Mergelgroeve als stapsteen voor vleermuizen in Riemst
  • Uitbreiding van het leefgebied van de kamsalamander in Wellen
  • Openluchtklas in de vallei van de Winterbeek in Hoeselt
  • Versterking van het leefgebied van de kamsalamander in Lanaken
  • Paddentunnel in Borgloon
  • Ecologische inrichting van kasteelpark Meylandt
  • Meer kansen voor akkervogels in Bilzen
  • Vleermuizenstudie aan de Laambroekvijvers in Houthalen
  • Hoogstamfruitboomgaard aan een woonzorgcentrum in Sint-Truiden
  • Bree "blije bijenstad"

Naast deze nieuwe projecten, rondden in 2021 zes partners hun biodiversiteitsproject af. Zo was er o.m. deze  gecombineerde ecotunnel in Diepenbeek. Het gemeentebestuur, Natuurpunt Diepenbeek en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren bouwden een bestaande tunnel onder de E313 om tot een gecombineerde ecotunnel die de natuurgebieden Misenbergbeek en Galgebeek verbindt en wildpassage onder de E313 mogelijk maakt. Dieren kunnen er gebruik maken van een onverharde strook, afgeschermd van het wegdek. Zo kunnen de das, andere kleine zoogdieren  en verschillende amfibiesoorten hun leefgebied vergroten.